गड कोट किल्ले.. पहावे ते सह्याद्रीचे
आचरणात आणु पहावे... ते कर्म थोर शिवरायांचे....
--श्रीकांत लव्हटे

Saturday, September 25, 2010

|| किल्ले तोरणागड ||माहीती :

तोरणा !! खरेतर महाराष्ट्राच्या मातीत वाढणा-या कोणालाही शिवाजीराजे आणि तोरणा याबाबत सांगण्याची गरजच नाही..कारण श्वासागणिक इथले डोंगरमाथे, घाटवाटा, नद्या, अवघे आभाळ, इथला कण नि कण त्याला इतिहास सांगत असतो... याच इतिहासाचे, याच स्वराज्याचे, याच श्रींच्या इच्छेचे वाजतगाजत पहीले तोरण मिरवले ते तोरणागडाने...!!
पुणे जिल्हातील सर्वात उंच किल्ला ४६०६ फूट!!


इतिहास :
१६४७ मध्ये शिवरायांनी तोरणा स्वराज्यात आणला. त्याच्या प्रचंड पसरलेल्या विस्तारामुळे त्याचे नाव "प्रचंडगड" ठेवण्यात आले. नंतर तोरण्याच्या दुरुस्तीमध्ये खणताना २२ हंडे भरुन सोन्याच्या मोहरा सापडल्या. त्या जागीच तोरणाईची स्थापना करण्यात आली. हेच धन वापरुन समोरच्या मुरुंबदेवाच्या डोंगरावर पहीली राजधानी "किल्ले राजगड" आकारास आली! नंतर १७०४ मध्ये महाराजांच्या पश्चात अमानुल्लाखानाने (मुघल) तोरणा जिेकला. James douglus wrote about Torna fort : It was Shivajee's first conquest, the nucleus around which all the other clustered making it virtually the cradle of Maratha Empire, which shocked the throne of the great Mogal. it has seen many bloody battles. if Sinhgad is Lion's den then Torna is Eagle's nest!!


भौगालीक स्थान:

18.267989North,73.613591East

तोरण्याच्या वाटेवर:

पुण्याहुन वेल्हा एस् टी पकडुन तोरण्याला जाऊ शकतो. वेल्हावरुन कोठी-बिनी दरवाज्या
ने गडावर जाता येते.
पुणे केळद एस् टीने भट्टी गावात उतरुन मग बुधला माचीला चढता येते. राजगड-तोरणा असा ५-६ तांसांचा टेक करता येतो..

गडावर हे चुकवु नका:
बिनी दरवाजा, कोठी दरवाजा, कोकण दरवाजा, चिणला दरवाजा, चित्त दरवाजा
मेंगाईदेवी मंदीर, तोरणाई मंदीर
बुधला माची, झुंजार माची

तोरणा छायाचित्रे :


No comments:

Post a Comment

Locations of visitors to this page